Žádáme všechny členy klubu, aby se začetli do prohlášení Vojtěcha Pavlíka, prezidenta BLACK ANGELS, kde je shrnuto to nejdůležitější ohledně současných i příštích dnů, klubových akcí a nově spouštěné platformě klubového života pod názvem Bleci v kleci.

Vážení hráči, hráčky, rodiče a přátelé klubu. Krizová situace se dotýká nás všech. Aktuální nouzový stav trvající na území ČR nám nedovolí žít běžné životy. Věřím, že se ukáže naše společná touha vrátit se co nejrychleji do normálních kolejí. Respektujme opatření k zamezení pandemie viru COVID-19. Respektujme své okolí a buďme klidní. Každá strana má dvě mince a já bych byl hrozně rád, abychom si vzali to pozitivní.

Zpravodajství a novinové články se v nadcházejících týdnech měnit nebudou. Pojďme se trochu zaměřit na sebe a své nejbližší okolí. Tento stav nám dovoluje vrátit se k věcem, na které při našem rychlém životním tempu není čas. Chápu, že toto období není žádný med, hlavně pro rodiče, kteří se musí doma postarat o své děti.

Pro vás i pro vaše ratolesti připravujeme pomoc s organizací náplně volného času. Tréninková činnost má v této fázi sezóny vrcholit a byla násilně epidemií přerušena. Skupinová příprava a tréninky nebudou po nějakou dobu možné, ale připravujeme pro vás všechny individuální tréninkovou přípravu. Klub připravuje tréninkové plány šité na míru každé věkové kategorii, budeme se snažit zapojit maximum dětí do klubového života alespoň na dálku formou sdílení svých tréninkových zážitků a různých soutěží. Naše BA Family je sice fyzicky rozdělena, moderní technologie nám však dovolují zůstat spolu alespoň na dálku. Proto rozjíždíme projekt Bleci v kleci! V rámci něj můžete posílat našim šéftrenérům videa z vaší domácí přípravy a my se o ně podělíme se všemi prostřednictvím sociálních sítí. Do projektu bude zapojen i A-tým. Klubový život neustává.

Jistě na vás doléhá nejistota zejména ohledně nejbližších klubových akcí, na něž jste přihlášení nebo jste přihlášení plánovali. Zde tedy krátké info o nadcházejících akcích a našemu aktuálnímu přístupu k nim.

  • Kemp Přimda – jsme domluveni, že akci chceme odjet, pokud to aktuální opatření dovolí. S majiteli rekreačního a sportovního střediska na Přimdě jsme domluveni na operativním postupu a budeme se rozhodovat podle aktuální epidemiologické situace, budeme Vás včas informovat.
  • FALUN – pořadatel turnaj podle našich informací uspořádat chce a tak s účastí v tuto chvíli počítáme, pokud to aktuální opatření České republiky dovolí. Situaci aktivně řešíme a budeme ve spojení s organizátory turnaje. Konečné rozhodnutí uděláme na začátku května, do té doby se na organizačním zajištění a přihlašování na turnaj nic nemění.
  • Soustředění v Poličce – zde vzhledem k termínu na konci prázdnin počítáme s takřka jistým uspořádáním akce, proto veškeré organizační zajištění probíhá v nezměněné podobě. Žádám vás o dodržování termínů na přihlašování a platby.
  • Tuzemské turnaje (Nisa Cup, Brno, Ostrava, Prague Games apod.) – prozatím nikdo z organizátorů neohlásil zrušení turnaje, rozhodnutí budou probíhat během následujících měsíců. S organizátory budeme v kontaktu a o vývoji vás budeme informovat.

Pro nás všechny tato doba není snadná, nicméně i klub musí plnit své závazky vůči dalším subjektům. Dovolte mi tedy Vás, kteří máte vůči klubu závazky po splatnosti zejména na členských příspěvcích, požádat, abyste nevyužívali této situace a neotáleli s jejich úhradou.

I pro nás je to příležitost pracovat na svých restech a připravovat si nové projekty. Interně jsme posílili pracovní skupiny výkonného výboru, kde komunikujeme pravidelně vzdáleně o Lukáše Pokorného a Pavla Fryče. Níže krátké schéma pracovní skupiny a jejich organizační oblasti.

Lukáš Pokorný – strategický rozvoj oddílu

Jakub Zalubil – hlavní šéftrenér

Michal Plecitý – šéftrenér mládežnické složky

Svatoslav Baťa – sekretář klubu

Jan Sláma – právní konzultace

Jiří Patočka – vedoucí marketingu

Pavel Fryč – vedoucí dívčí složky

Všichni výše zmínění jsou vám v rámci svých kompetencí k dispozici na svých mailech a telefonech, které najdete na klubovém webu v sekci kontakty. Neváhejte se obracet na nás všechny se svými připomínkami či náměty. Jsme tu stále pro vás. Sledujte také klubový web, facebook, instagram a členskou sekci. Toto nyní budou naše hlavní komunikační kanály směrem k vám i prostor pro vaši zpětnou vazbu.

Buďme silní a udržujme se v kondici. To je ta nejlepší zbraň proti nadcházejícím nesnázím v těžké době. Přeji Vám i Vašim blízkým hodně sil a pevné zdraví.

 

Váš prezident BLACK ANGELS

Vojtěch Pavlík