Nové články
 1. Aktuální opatření spojená s covid-19
 2. Nábor do Dětské redakce
 3. ROZHOVOR – 3. DÍL: Michal Plecitý
 4. Souhrnné informace k soustředění v Poličce
 5. Vyjádření prezidenta klubu k situaci ohledně nákazy koronavirem

Info k sezóně 19/20

Přehled informací pro sezónu 2019 / 2020

Osnova:

 1. Vedení klubu
 2. Vize klubu
 3. Mise & projekty
 4. Členství v klubu
 5. Tréninkový koncept klubu
 6. Členské příspěvky
 7. Sponzoring 
 8. Tréninky
 9. Harmonogram sezóny
 10. Rodičovské schůzky
 11. Individuální akademie
 12. Rodičovské tréninky

 

 

1. Vedení klubu

Prezident klubu: Vojtěch Pavlík
Sekretář klubu: Svatoslav Baťa
Šéftrenér mužské složky: Jakub Zalubil
Šéftrenér mládežnické složky: Michal Plecitý
Šéftrenér ženské složky: Daniel Krátký
PR a marketing: Jiří Patočka
Grafika: Milan Svatoš
Senior marketing konzultant: Milan Šimáček

Výkonný výbor: Vojtěch Pavlík, Jakub Zalubil, Karel Staněk, Jiří Patočka, Jan Sláma, Lukáš Pokorný

Kancelář klubu – BB Aréna Letňany, Tupolevova 710, Praha 9 – zadní budova, první patro

Schůzky v kanceláři s vedením klubu nebo trenéry jsou možné vždy po předchozí dohodě. Na recepci sportovního centra je možné zanechat a vyzvednout veškeré dokumenty, které souvisí s klubem.

 

2. Vize klubu

Příběh BA

Duben 2006: zakladatelé Martina Raušová, Jiří Kefurt a Jiří Hromádko si dali za cíl vybudovat nový mládežnický oddíl na severním okraji Prahy. Oddíl, který byl veden nadšenci z řad trenérů a hráčů, vyrostl v klub s velkými ambicemi. Přirozený růst členské základny společně s přicházejícími sportovními úspěchy jsou odrazem dobré práce s mládeží. Zlepšená manažerská práce a více kvalitních trenérů přinesly sportovní úspěchy. Dosavadní svělé výkony týmů nás stále více motivují pracovat na naší komunitě ve všech oblastech. 

Vize & hodnoty

Chceme být špičkový florbalový klub v rámci Prahy. Chceme budovat a prosazovat pozitivní a zdravý přístup ke sportu. Chceme rozvíjet sportovní výchovu mládeže i po sociální stránce a podílet se tak na správném formování našich budoucích generací. Pokud uspějeme ve výcviku co možná největšího počtu mladých lidí do aktivních týmů, kteří budou během své sportovní kariéry připraveni převzít zodpovědnost za svůj rozvoj, je část našeho cíle dosažena. Zároveň chceme poskytnout prostor i pro ty hráčky a hráče, pro něž nejsou dřina a medaile tou správnou motivací. Vedení, trenéři i rodiče sdílí správné hodnoty a za pomoci veřejnoprávních i soukromých subjektů budeme náš klub dále společně rozvíjet. Hlavním cílem pro následující období je vlastní sportoviště, a tak veškeré volné síly budeme směřovat k vybudování sportovního centra, které budeme moci nazvat plnohodnotným domovem. 

 

3.Mise & projekty

Ctíme sounáležitost a rodinu – BAfamily

Vedle marketingových partnerů, kteří s klubem spojují svoji značku či produkt, je mnoho příznivců, kteří jsou ochotni klub, a zejména jeho práci s mládeží, podpořit, aniž byla dosud jejich podpora někde klubem publikována. Okruh těch příznivců, kteří podporují naši práci s mládeží, neustále roste. Chceme je integrovat do neformálního sdružení, které se stává důležitým partnerem klubu. Zviditelníme jejich podporu. Jako nezávislé sdružení usilujeme o podporu mládežnických kategorií a prosazování sportovních, ekonomických a sociálních zájmů vlastních členu

Chceme se vzdělávat a posouvat své hranice – Trenérská akademie BA

Ve florbale je ostré konkurenční prostředí a naše úspěchy budí u soupeřů respekt. Porazit “Bleky” je pro soupeře velká motivace. Komunita trenérů, kteří v BA dlouhodobě působí, má zájem o zlepšení metodického vzdělávání. Abychom byli i nadále velmi úspěšným klubem, nesmíme usnout na vavřínech a musíme pracovat na vzdělávání trenérů. Klub platí navíc trenérům doškolovací semináře v rámci florbalové unie. Vzdělávání má u nás zelenou!

Chceme mít domov – Sportpark Ďáblice

Klub nemá žádnou vlastní tréninkovou infrastrukturu. Cílem je v naší geografické dostupnosti vybudovat patřičná sportoviště. Jednání pokročila a aktuálně máme k dispozici investora, projekt i stavebního dodavatele. Hledáme nyní možnost, jak získat od magistrátu pozemek k pachtu. Prezident klubu Vojtěch Pavlík se stal členem sportovní komise na magistrátu a na této platformě bude bojovat za všechny pražské sportovní kluby bez zázemí. 

 

4. Členství v klubu

E-přihláška

Členem klubu se hráč/ka stává po řádném vyplnění elektronické přihlášky do oddílu a zaplacení členských příspěvků. Elektronickou přihlášku není třeba vyplňovat každou sezónu (vyplňují ji pouze noví členové). Následně budou údaje z přihlášky zapsány do interního klubového systému EOS a členovi přijde e-mail s pozváním k aktivaci svého členského účtu. V případě každé změny osobních kontaktních údajů je člen povinen je ve svém členském účtu aktualizovat. Ze statutu člena plynou každému členovi práva a povinnosti, které jsou uvedeny ve stanovách klubu. Vedení, trenéři i hráči se zavazují, že budou respektovat stanovy, etický kodex a další klubové směrnice.

 

Zdravotní prohlídky

Každý registrovaný sportovec je povinen projít každý rok prohlídkou lékaře. Stačí potvrzení od praktického lékaře – ale pozor na formulář od ministerstva zdravotnictví (stáhněte si v sekci Ke stažení). Někteří praktičtí lékaři však nechtějí prohlídku vydat a je třeba navštívit sportovního lékaře. Termíny zdravotních prohlídek nabízíme v Mělníce o doktora Špety. Hráčí, kteří nedodají zdravotní prohlídku nemohou být zapsáni na soupisku a nastoupit k soutěžním zápasům.

 

5. Tréninkový koncept klubu

Ročníkový systém

V mládežnických klučičích družstvech do mladších žáků včetně trénujeme vždy v ročníkových týmech. Od kategorie starších žáků dělíme týmy podle výkonnosti. Pro nové začínající členy máme nováčkovské družstvo Rookies.

V dívčích kategoriích držíme dvouleté cykly ročníků (Elévky, Mladší žákyně, Starší žákyně,…)

Roční tréninkový cyklus dané kategorie je:

 • soustředění
 • hlavní část sezóny
 • letní příprava
 • letní turnaje

V tomto cyklu jsou dány jasné časové konspekty na tréninkové jednotky včetně počtu tréninků, které mají hráči v rámci příspěvků. Počítáme během sezóny s 30 tréninkovými týdny dle řádného rozvrhu hal.

 

6. Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí pouze bankovním převodem na klubový bankovní účet – vedený  u Fio banky č. 2301428827/2010.

 

Veškeré platby včetně členských příspěvků budou nově generovány a spravovány v členském klubovém systému EOS. Každý člen nahlásí výši členských příspěvků vedení klubu a následně mu budou v členském profilu vygenerovány platební příkazy včetně unikátních variabilních symbolu. Platby budou následně automaticky párovány. Proto letos příspěvky neplaťte jinak, dokud nebudete mít vygenerován platební příkaz v systému EOS!

Členské příspěvky zahrnují halové a další tréninky září-duben. Příspěvky zahrnují tyto položky

– podíl na organizačních nákladech klubu
– pronájem haly na tréninky
– trenérské vedení a tréninkové pomůcky
– hráčskou licenci pro soutěže pořádané Českým Florbalem
– startovné, kauce do soutěží Českého Florbalu
– pronájem haly na zápasy, výplaty rozhodčích
– letní přípravu (s jednou halou týdně)
– právo čerpat výhody a slevy u klubových partnerů (Florbalexpert, Mizuno,..)

Pro naše stávající členy, kteří nám pomáhají s chodem klubu, máme připravenou výhodnou nabídku příspěvků. Jedná se o pomoc s  vedením vybrané kategorie/družstva nebo stálou pomoc s pořádáním elitních kategorií (A-tým, junioři A, juniorky A). Pro tyto dobrovolníky máme připravenou nabídku na slevu na příspěvcích až 3000 Kč. Počet členů na tuto slevu je omezen a u některých družstev již takoví rodiče fungují. Zájemci o tento program informují e-mailem Vojtěcha Pavlíka. Výše vašich příspěvků – domluvená cena dle rozsahu Vaší práce pro klub.

Novinkou je možnost zajištění exkluzivní individuální akademie. V této akademii nabízíme pro naše členy nadstandardní služby. Mezi ně patří jednou měsíčně individuální trénink, který trvá 150 minut. Součástí je půlhodinový videorozbor herních činností jednotlivce, hodinový trénink na hale zaměřený na herní dovednosti hráče, kdy se osmi hráčům bude věnovat dvojice šéftrenér + hráč A týmu, a celý blok je uzavřený rekondičním cvičením v délce 60 minut s fyzioterapeutem, který se bude věnovat nejen hráčům, ale i vám rodičům v případě zájmu. Ano, v případě Vašeho zájmu se můžete účastnit rekondičního cvičení s fyzioterapeutem. Závěrečnou složku individuálního přístupu tvoří hodnocení hráče verbální či písemnou formou (na vyžádání) a celkovým tréninkovým doporučením pro hráče. V rámci účasti v tomto programu obdrží hráč tričko a kraťasy s personalizací od DRILL Athletics. 

Členské příspěvky včetně této individuální tréninkové akademie jsou ve výši vašich příspěvků + 5000 Kč / 8 tréninkových turnusů (1x/měsíc). 

Většina mládežnických tréninkových skupin bude mít tři tréninkové jednotky týdně (kromě skupiny “Přípravky MINI“, Dorostu “B”, Juniorů „B“ a rezervních mužských týmů a žen – tyto kategorie mají sníženou cenu příspěvků). Účast na trénincích je pro všechny hráče povinná. Zaplacením příspěvků hráč nezískává právo nárokovat si start v soutěžních zápasech. Nominace podléhá rozhodnutí trenérů na základě tří faktorů, které mají u různých věkových kategorií různou váhu. Těmi jsou sportovní výkonnost, docházka na tréninky a vlastní nasazení hráčů při tréninkovém procesu, školní výsledky – zde spolupracují rodiče s trenérem a snaží se společně působit na adekvátních školních výsledcích.

Roční příspěvky dle kategorií v Kč (výše příspěvků při pololetních platbách)

Přípravka “mini” a 2012 7.900,- (2 x 4.300,-)
Přípravka (2011) 9.400,- (2 x 5.100,-)
Elévové (2010, 2009) 9.400,- (2 x 5.100,-)
Elévky (2010, 2009) 9.400,- (2 x 5.100,-)
Mladší žáci (2008, 2007, ROOKIES) 9.400,- (2 x 5.100,-)
Mladší žákyně (2008, 2007) 9.400,- (2 x 5.100,-)
Starší žáci B, C (2005, 2006) 9.400,- (2 x 5.100,-)
Starší žákyně 9.400,- (2 x 5.100,-)
Starší žáci A (2005, 2006) 9.900,- (2 x 5.300,-)
Dorostenci “A” 9.900,- (2 x 5.300,-)
Dorostenky 9.900,- (2 x 5.300,-)
Dorostenci “B” 8.900,- (2 x 4.700,-)
Junioři “A” 9.900,- (2 x 5.300,-)
Juniorky 9.900,- (2 x 5.300,-)
Junioři “B” 8.900,- (2 x 4.700,-)
dospělá družstva (“B”, “C”, “D”, ženy) 5.500,- (2 x 3.500,-)

Při nedodržení termínů splatností se hráč/hráčka vystavuje nebezpečí vyloučení z tréninků.

Sourozenecká sleva – 2 děti celková sleva 1800 Kč (uplatňuje se vždy na jednoho sourozence)

Splatnost příspěvků

Roční varianta do 30. září 2019
Pololetní data splatnosti 30. září 2019 a 31. ledna 2020

Jsme si vědomi, že někdy mohou přijít horší časy a rádi vám vyjdeme vstříc prodloužením splatnosti nebo splátkovým kalendářem. Prosíme o včasné informování – Svatoslav Baťa.

 

7. Sponzorské dary a partnerství

Pokud se rodiči nebo hráči, podaří jeho aktivním přístupem získat pro klub partnera, který klub podpoří finančně, či čerpáním služeb, bude mu odečtena, prominuta nebo doplacena částka, která odpovídá 10% z hodnoty podpory pro klub BA. Příklad: sponzorský dar 50.000,- Kč od zdroje rodiče znamená slevu 5.000,- Kč na příspěvcích.

Možnost sponzoringu je možný také pro jednotlivé týmy BA. Klub nabízí například možnost přejmenovat jednotlivý tým podle názvu sponzorované firmy (např. Black Angels Yonex 2005) či využití sponzorského daru přímo pro vybranou kategorii. 

Individuální domluva je možná. Zájemci prosím kontaktují Svatoslava Baťu.


8. Tréninky

Tréninky jsou zahájeny v pondělí 2. září 2019, a ukončeny jsou ve středu 21. června 2020 (Halové tréninky končí první týden v květnu a po týdenní pauze se začíná s venkovní letní přípravou).

Trenéři si vyhrazují právo zařadit další tréninky a teambuildingové akce dle svých představ. O termínech a časech budou vždy emailem kontaktovat rodiče hráčů.

 

9. Harmonogram sezóny + prázdniny

26. – 30.10 2018 – Podzimní příměstský kemp v Letňanech
28. – 30. 10. 2019 (podzimní prázdniny) – pondělí, úterý, středa– NETRÉNUJEME
14.12. 2019 – KLUBOVÉ FOCENÍ na “Podvinném Mlýně” cca od 16:00 – 20:00
18. 12. 2019 – 6. 1. 2020 (Vánoční prázdniny) – NETRÉNUJEME – trénují jen kategorie, které hrají zápasy o víkendu 22. – 23.12. (Muži A, junioři A, dorostenky)
3. –  5.1. 2019 – turnaj Prague Floorball Cup
31.1. 2020 (pololetní prázdniny) – pátek – NETRÉNUJEME
22.2. – 1.3 2020 (jarní prázdniny) – pondělí – pátek – NETRÉNUJEME
9. – 13. 4. 2020 (Velikonoční prázdniny) – čtvrtek – pondělí – NETRÉNUJEME
1.5. 2020 (Svátek práce) – pátek – NETRÉNUJEME
3.5. 2020  – Oficiální ukončení soutěží ČFBU a halových tréninků
4. – 8. 5. 2020 (Týdenní organizační přestávka) – NETRÉNUJEME
16.5. 2020 – DEN BA v Čakovicích
19.5. – 25.5. 2020 – turnaj Falun ve Švédsku (turnaj je čt-ne)
18. – 21. 6. 2020 – Hummel Open Game Brno
6. – 10. 7. 2020 – 1. příměstský kemp v Letňanech
8 – 11.7. 2020 – turnaj Prague Games
27. –  31.7. 2020 – kemp Ďáblice
31.7. – 2.8.2020 – Soustředění A tým a junioři A – Praha
8. 
– 15. 8. 2020 – 1. termín soustředění v Poličce
15. – 22. 8. 2020 – 2. termín soustředění – Poličce
24. – 28. 8. 2020 – 2. příměstský kemp v Letňanech a soustředění pro týmy ROOKIES, Strži C, Dorost a junioři B.

 

10. Schůzky rodičů a trenérů (podle tréninků)

Každá kategorie by měla mít v každé sezóně 1-2 společné rodičovské schůzky. První schůzky proběhnou v měsíci září za doprovodu člena z vedení klubu a šéftrenérů klubu. Přesné termíny schůzky si upřesní sami trenéři podle potřeb celé skupiny. 

 

11. Individuální akademie

Brankářské akademie

Po loňském úvodním roce budou i tuto sezónu o víkendech probíhat brankářské tréninky pro naše brankáře pod vedením brankářů našeho A týmu mužů Ondřeje Matiáška, Daniela Körbera a Tomáše Cmírala. Naše brankářská škola bude probíhat průměrně 2x měsíčně v BB Aréně v Letňanech. Více informací naleznete brzy na webových stránkách.

 

Hráčské akademie

Novinkou do nadcházející sezóny je vytvoření akademie také pro naše hráče. Prostor pro individuální růst hráčů vytváříme jako nezbytnou součást dnešního florbalového života. Akademie bude probíhat pod taktovkou šéftrenéra Michala Plecitého od října do května každou neděli v BB Aréně v Letňanech, a to ve dvou blocích od 16:30 do 19:30: 1. skupina 16:30-18:00 pro hráče a hráčky ročníku 2008,2009,2010 a 2. skupina 18:00-19:30 pro hráče ročníku 2007,2006,2005. Akademie bude zaměřena především na herní činnosti jednotlivce a práci s hokejkou, spolupráci a proces učení v kolektivu. S akademií začínáme u daných ročníků, neboť právě v tomto období se děti nacházejí ve zlatém období rozvoje motoriky. S přibývajícím časem máme v plánu akademii rozšířit a umožnit další herní posun i ostatním hráčům dalších ročníků. Další informace a přihlašování přidáme později.

 

12. Rodičovské tréninky
Také tento ročník budou probíhat každou neděli naše tréninky pro rodiče BA. Vlajková loď  naší BAFAMILY se schází každou neděli večer a tréninky se budou konat vždy od 19:30 – 21:00 v BB Aréně. Hlásit se můžete individuálně na emailu ruzicka@blackangels.cz. 

Začínáme tréninkem 8. 9. 2019 od 19:30 na Letňanech.

Rodiče mají tyto tréninky pro sezónu 2019/2020 zdarma, díky získané dotaci od hlavního města Prahy na volnočasové aktivity dospělých.

 


Informace o změnách v trénincích, rozpisech soutěží, výsledcích, turnajích a zkrátka celém dění v klubu sledujte na internetových stránkách www.blackangels.cz a také nově ve svém profilu v informačním systému EOS.

 

Výkonný výbor klubu dne 2. září 2019

Praha DRILL Athletics Mizuno Florbalexpert ZONE Florbal SAPHO kuchyně MŠMT Pragotherm