fbpx
Nové články
 1. Mladší žákyně na Nisa Open 2022
 2. Objednávání dresů
 3. Nisa Open 2022 – finálový den
 4. Nisa Open 2022
 5. BA bazárek 29.5.

Etický kodex

Etický kodex

Florbalový klub BLACK ANGELS cítí odpovědnost, podílet se spolu s ostatními subjekty (škola, rodina, ostatní zájmové činnosti apod.) na společenském rozvoji jedinců nejen na hřišti, ale i mimo něj. Cílem kodexu je posílení smyslu fair play u jak dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni, tak i u dospělých, rodičů a fanoušků, kteří se účastní sportovní činnosti. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel; nese v sobě i pojmy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.

 

Hráčské desatero BLACK ANGELS

 

 1. Dodržuji pravidla fair play
 2. Sdílím cíle klubu
 3. Svým chováním reprezentuji a podporuji svůj klub
 4. Upřednostňuji týmový výkon nad osobními zájmy
 5. Respektuji rozhodnutí trenérů a realizačního týmu
 6. Omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i v zápasech
 7. Dodržuji správnou životosprávu
 8. Na klubové akce nosím týmové oblečení
 9. Ctím spoluhráče, rozhodčí a soupeře
 10. Vždy předvádím nejlepší možný výkon

 

Zásady pro rodiče, rodinné příslušníky hráčů a fanoušky

 

 1. rodiče, trenéři a vedení klubu jsou partneři a společně vychováváme děti a dospívající
 2. rodič komunikuje s trenéry a vedením klubu
 3. podporujte a chvalte své děti za konkrétní činnosti, nezávisle na výsledku
 4. nevyjadřujte se negativně ke hře a nekřičte na děti, co ve které situaci dělat – hráč se potřebuje naučit rozhodovat sám!
 5. rady při hře a o hře nechte na trenérovi, aby neměli hráči v hlavě zmatek – trenéři rádi nabídnou po konzultaci jejich pohled
 6. při utkáních zůstávejte v prostoru vyhrazeném pro diváky
 7. rodič dbá na správnou životosprávu dětí – strava, pitný režim, spánek
 8. nezakazujte dětem florbal, když se špatně učí, možná je to jediné prostředí, kde se cítí dobře
 9. omlouvejte své děti z tréninků a zápasů včas
 10. nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a sociálních sítích, Vaše výhrady a konstruktivní kritiku směřujte k trenérům / vedení klubu

 

Zásady pro trenéry a vedoucí družstev BLACK ANGELS

 

 1. Trenér vede své hráče podle nejlepšího vědomí a svědomí
 2. Neustále se zdokonaluje ve své trenérské činnosti a koučinku
 3. Respektuje klubové vedení
 4. Trenér přistupuje ke všem hráčům individuálně a spravedlivě
 5. Pracuje koncepčně na zlepšení výkonnosti svých svěřenců
 6. Komunikuje s rodiči
 7. Včas zajistí nominaci na zápasy a turnaje
 8. Pracuje s chybou. Chyba je nedílná součást vývoje
 9. Spolupracuje s ostatními trenéry BA
 10. Trenér chodí na klubové akce v klubovém oblečení
 11. Upřednostňuje cíle klubu nad osobními zájmy

 

Na základě porušení výše zmíněného etického kodexu si klub vyhrazuje právo pro následující řešení podle vážnosti jednotlivé situace
1. zákaz návštěvy tréninkových jednotek
2. podmínečné vyloučení z klubu
3. vyloučení z klubu

 

V Praze, dne 13.března 2020 / Výkonný výbor BLACK ANGELS, z.s.

PARTNEŘI LIVESPORT SUPERLIGY FLORBALU

Livesport.eu Holba Česká televize Deník.cz Evropa 2
Partneři Black Angels