fbpx
Nové články
  1. Soustředění v Poličce
  2. Od nejistého startu až ke zlatu – cesta ročníku 2009 ke zlatu
  3. Prague Games 2021
  4. Prague Games 2021 – den 3.
  5. Prague Games 2021 – den 2.

Individuální akademie

Hráčské akademie

Jedná se o velmi úspěšný projekt, ve kterém se hráčům a hráčkám každou neděli individuálně věnují, šéftrenéři oddílu, trenéři a hráči A-týmu. Akademie trvá dvě a půl hodiny a je rozložena do tří bloků, kdy se nejprve hráči věnují video rozborům jednotlivých dovedností, které poté aplikují v hodinové tréninkové jednotce na hale. Celá akademie je zakončena kompenzačním a posilovacím cvičením s fyzioterapeutkou.

Na akademii se můžete hlásit ve dvou variantách. První z nich je finančně zvýhodněná celoroční účast, která zahrnuje osm vstupů (1 trénink/ měsíc, říjen-květen). Celoroční akademie obsahuje mimo jiné oděv BA FLOORBALL ACADEMY, kterým se mohou pyšnit pouze hráči akademie. Cena celoroční akademie s individuálním přístupem je 5000,-. Druhou variantou je přihlášení jednorázově za částku 750,-/trénink. Přihlašování jednorázově bude umožněno prostřednictvím portálu EOS vždy v polovině měsíce před měsícem následujícím. Akademie začínají v polovině října.

Do celoroční akademie se přihlašujete nově prostřednictvím e-přihlášky v profilech svých dětí v systému EOS. Platba vám vyskočí automaticky v portálu. Hráči budou na konci září rozděleni do tréninkových skupin dle potřeb trenéra a následně jim bude zaslán roční rozvrh s časy a daty, na které se dostaví. Hráčská akademie začíná v říjnu a končí v květnu.

V případě potřeby kontaktujte garanta projektu, Michala Plecitého, na: plecity@blackangels.cz.

Brankářské akademie

Dalším projektem jsou brankářské akademie, kde se úzkým skupinám brankářů a brankářek intenzivně věnují brankáři a hráči A týmu. Akademie je rozdělena do dvou skupin – mladších a starších brankářů a brankářek. Součástí je kompenzační a posilovací cvičení s fyzioterapeutkou.

Na akademii se můžete hlásit ve třech variantách. První z nich je celoroční účast na brankářských trénincích v jedné, nebo druhé skupině dle věku a včetně fyzioterapie. Druhá varianta je celoroční účast na samotných brankářských trénincích bez fyzioterapie. Třetí variantou je přihlášení jednorázově za částku 750,-/trénink ve vypsaných termínech. Jednorázové přihlašování bude umožněno prostřednictvím portálu EOS, vždy předem ve vypsaných termínech.

Celoroční akademie obsahuje mimo jiné i oděv BA FLOORBALL ACADEMY, kterým se mohou pyšnit pouze hráči akademie. Cena celoroční akademie s fyzioterapií je 5000,- Kč. Cena celoroční akademie bez fyzioterapie je 2500,- Kč.

Do celoroční akademie se přihlašujete nově prostřednictvím e-přihlášky v profilech svých dětí v systému EOS. Platba vám vyskočí automaticky v portálu. Brankáři budou nejpozději po prvním termínu rozděleni do finálních tréninkových skupin dle rozhodnutí trenéra.

První skupinou jsou brankáři 2008 a mladší a jejich tréninky budou od 17:30. Druhá skupina jsou pak 2007 a starší a tréninky této skupiny se konají od 18:30. Brankářská akademie začíná v září a končí v květnu.

V případě potřeby kontaktujte garanta projektu, Pavla Fryče, na: pavel@blackangels.cz.

PARTNEŘI LIVESPORT SUPERLIGY FLORBALU

Livesport.eu Holba Česká televize Deník.cz Evropa 2
Partneři Black Angels