Výkonný výbor BLACK ANGELS průběžně řeší problematiku postupného návratu k normálnímu klubovému životu a tréninkovému procesu. Nyní bychom vás tedy rádi informovali o tom, v jaké fázi se naše plány do budoucích týdnů a měsíců nacházejí, a zodpověděli vaše nejčastější dotazy.

Členské příspěvky

Od poloviny března, tedy zhruba jednu pětinu sezóny, nemůžeme trénovat na halách. Je logické, že zde zůstává nevyčerpaná částka za pronájmy hal, které neproběhly. Snažíme se pro vás spolu s našimi trenéry nadále připravovat program alespoň pro domácí tréninkové plány. Přesto vás samozřejmě nechceme připravit o peníze za haly, které jsou součástí příspěvků. Veškeré neprotrénované náklady budou detailně rozebrány a odečteny z výše příspěvků v příští sezóně. V průběhu léta spolu se zveřejněním výše příspěvků na sezónu 2020/21 přineseme proto i detailnější rozbor skladby členských příspěvků, kde bude odečítaná částka zřetelně zdůvodněna.

Letní turnaje

V současnosti nelze počítat s účastí na turnajích do konce školního roku. Velké tuzemské turnaje, kde jsou Bleci tradičními účastníky, jako je Ostrava Cup, Nisa Cup a Brno Open game, jsou prozatím přesouvány na náhradní podzimní i zimní termíny a účast na nich tedy budeme zvažovat jednotlivě. Květnový Jalas Cup ve švédském Falunu sice proběhne, ale vzhledem k opatřením platným ohledně vycestování z České republiky bez účasti českých družstev. I kdyby bylo vycestování nakonec možné, nebudeme se účastnit turnaje za cenu nucené karantény po návratu domů. Tato akce je jediná již zaplacená. V průběhu května tedy budeme vracet vaše uhrazené účastnické poplatky. Vzhledem ke špatné ekonomické situaci, kdy je v současnosti prakticky zastavený veškerý platební styk na našem účtu a stejně tak je odkládáno schvalování a vyplácení grantů, na nichž je klub ekonomicky závislý, uvítáme, pokud budete chtít uhrazené peníze použít jako kredit na budoucí platby (Přimda, Polička, členské příspěvky na novou sezónu). Budete mít tedy na výběr ze dvou možností, jak s prostředky zaplacenými za Falun naložit. Jediný velký mládežnický turnaj, který zatím počítá s realizací, jsou červencové Prague Games. Zde bude definitivně rozhodnuto do konce května.

Klubová soustředění – Přimda a Polička

Se soustředěním v Poličce, vzhledem k srpnovému termínu, počítáme v plném původním rozsahu. U soustředění na Přimdě plánujeme změnu původně plánovaného formátu. Rádi bychom jej, pokud to bude možné, pojali jako náhradu za červnové turnaje a uspořádali ve formě třídenní ho herního celoklubového soustředění s termínem na konci školního roku. Zde budeme rozhodovat operativně podle toho, jak bude vypadat plán uvolňování opatření po případném ukončení nouzového stavu na začátku května. Nový termín zveřejníme ve chvíli, kdy bude situace jasnější. Účast bude dobrovolná. Ti z vás, kteří mají Přimdu už zaplacenou, a přesun termínu jim nebude vyhovovat, dostanou své peníze zpět.

Prázdninové příměstské kempy

Jako možnost dohnání tréninkové přípravy bychom rádi zorganizovali větší počet celotýdenních prázdninových příměstských florbalových kempů v BB Areně v Letňanech, než je obvyklé. I o této naší aktivitě platí, že budou zveřejněny termíny a spuštěno přihlašování ve chvíli, kdy bude jasné, že budou moci proběhnout. V současnosti počítáme s tím, že to bude možné během srpna a doufáme, že sportovní činnost na halách bude nakonec možná už v červenci.

Začátek tréninkového procesu

Od začátku tohoto týdne je v rámci týmových sportů možný tréninkový proces pro profesionální sportovce. Pomalu tak začínáme s letní přípravou superligového A-týmu. V rámci sportování mládeže zatím termín možného znovuzahájení obvyklé tréninkové činnosti není znám, nicméně podle našich informací existuje tlak České unie sportu a Národní sportovní agentury, aby k tomu došlo nejpozději s obnovením školní docházky. Již nyní ale nemáme nic proti tomu, aby se členové týmů, při dodržování všech předepsaných pravidel, scházeli při venkovních sportovních aktivitách typu vyjížďky na kole či běhání a kondiční cviky pod otevřeným nebem. Podobné aktivity jsou na osobním rozhodnutí každého rodiče a individuální domluvě mezi vámi a případně i trenéry. Klub jako celek takovou činnost neorganizuje. Platformou pro takovou komunikaci může být např. členská sekce eos.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že účast na veškerých klubových aktivitách bude až do odvolání dobrovolná. Je na osobní zodpovědnosti každého rodiče zvážení všech možných důsledků vzhledem ke zdraví dětí i dalších členů vaší domácnosti. Případné rozhodnutí o neúčasti na akcích nebude mít žádné negativní důsledky, v takovém případě je ale žádoucí věnovat větší pozornost individuální domácí přípravě.

Děkujeme všem členům klubu za trpělivost a přízeň v této nelehké době. Věříme, že již brzy se budeme moci sejít všichni zpátky na sportovištích a radovat se společně z florbalu tak, jako tomu bylo ještě donedávna.