< >
default
sdílet článek
Vojtěch Pavlík

INFO SEZÓNA 2017/2018

Informace hráčům, hráčkám a rodičům florbalového klubu BLACK ANGELS v sezóně 2017/2018

1. Kontakty na vedení klubu a trenéry

Prezident klubu: Vojtěch Pavlík, vojtech@blackangels.cz
Sekretář klubu: Jiří Patočka, 720 422 683, jiri@blackangels.cz
e-mailový kontakt: info@blackangels.cz
Webové stránky: www.blackangels.cz
FB: Black Angels (official FB)

Kompletní seznam kontaktů včetně zařazení trenéru je zveřejněn na webu v sekci kontakty. Trenéry kontaktujte vždy ohledně sportovní stránky (zápasy, tréninky a jejich organizace). V ostatních případech se neváhejte obrátit na sekretáře oddílu.

Klubový bankovní účet: 888847/5500 (na který směřují veškeré platby), prosíme
o řádné vyplnění každého bankovního příkazu. Variabilní symbol i popis platby textově (př.: “doplatek soustředění Martin Surový”)

Kancelář klubu – BB Aréna Letňany, Tupolevova 710, Praha 9 – zadní budova, první patro

Schůzky v kanceláři s vedením nebo trenéry jsou možné vždy po předchozí dohodě. Je možné na recepci sportovního centra zanechat a vyzvednout veškeré dokumenty, které souvisí s klubem.

2. Členství v klubu

Členem klubu se hráč/ka stává po řádném vyplnění přihlášky do oddílu a zaplacením členských sezónních příspěvků. Elektronickou přihlášku není třeba vyplňovat každou sezónu (pouze noví členové). Ze statutu člena plynou každému členovi práva a povinnosti, které jsou uvedeny ve stanovách klubu (na emailové vyžádání zašle sekretář). Členové i jeho zákonní zástupci se zavazují dodržovat etický kodex oddílu, který je zveřejněn na webu (v sekci “KLUB”).

Nové členy prosíme o řádné vyplnění elektronické přihlášky (ZDE) a pokud se během sezóny údaje změní, dejte nám to prosím vědět (nejlépe emailem sekretáři). Doporučujeme uvádět soukromé emailové adresy a telefonní kontakty.

 

3. Členský příspěvek

Hráč/ka zašle na klubový účet (z důvodu průkazné evidence NELZE platit hotově!)
vedený u Raiffeisen banky č. 888847/5500.
Variabilní symbol platby je prvních šest čísel rodného čísla – tedy datum narození ve formátu RRMMDD např.: 861210. Abychom byli schopni platby spárovat správně, prosíme přijdete do popisu platby o jakého hráče se jedná – ideálně: “Příspěvky Martin Závora”

Členský příspěvek zahrnuje:

– podíl na organizačních nákladech klubu
– pronájem haly na tréninky
– trenérské vedení a tréninkové pomůcky
– hráčskou licenci pro soutěže pořádané ČFBU
– startovné, kauce do soutěží ČFBU
– pronájem haly na zápasy, výplaty rozhodčích
– úrazové pojištění (klubové akce pro hráče do 18ti let)
– letní přípravu (bez zajištění hal)
– právo čerpat výhody a slevy u klubových partnerů

Všechny mládežnické tréninkové skupiny budou mít tři tréninkové jednotky týdně (kromě skupiny “Přípravky MINI“ a nově vzniklé skupiny „ROOKIES“ a Dorostu a Juniorů „B“). Účast na trénincích je pro všechny hráče povinná. Zaplacením příspěvků si hráč nemá právo nárokovat start v soutěžních zápasech. Nominace podléhá rozhodnutí trenérů na základě tří faktorů, které mají u různých věkových kategorií různou váhu. 1) Sportovní výkonnost 2) Docházka na tréninky a vlastní nasazení hráčů při tréninkovém procesu 3) Školní výsledky – zde spolupracují rodiče s trenérem a snaží se společně působit na adekvátních školních výsledcích.

Roční příspěvky dle kategorií

Přípravka (2011 a mladší) / Kč 6.000,- (dva tréninky týdně)
Přípravka (2009, 2010) / Kč 8.000,-
Elévové (2007, 2008) / Kč 8.000,-
Elévky (2007, 2008) / Kč 8.000
Mladší žáci (2005, 2006, ROOKIES) / Kč 8.000,
Mladší žákyně (2005, 2006) / Kč 8.000,-
Starší žáci skupina BLACK / Kč 8.500,-
Starší žáci skupina WHITE / Kč 8.000,-
Starší žákyně  / Kč 8.500,-
Dorostenci “A”/ Kč 8.500,-
Dorostenky / Kč 8.500,-
Dorostenci “B” / Kč 8.000,-
Junioři “A” / Kč 8.500,-
Juniorky / Kč 5000,- (jeden trénink týdně)
Junioři “B” / Kč 8.000,-
Muži „A“ (ročníky 1997 a starší) / Kč 6.000,- (včetně 500,- hráčská licence)
Muži „B“ (ročníky 1997 a starší) / Kč 8.000,-
Muži „C“ + „D“ (ročníky 1997 a starší) / Kč 5.000,-
Ženy (ročníky 1998 a starší)/ Kč 5.000,- (jeden trénink týdně)

Pololetní příspěvky dle kategorií

Přípravka (2011 a mladší) / Kč 2x 3.400,- (dva tréninky týdně)
Přípravka (2009, 2010) / Kč 2x 4.400,-
Elévové (2007, 2008) / Kč 2x 4.400,-
Elévky (2007, 2008) / Kč 2x 4.400,-
Mladší žáci (2005, 2006, ROOKIES) / 2x 4.400,-,
Mladší žákyně (2005, 2006) / 2x 4.400,-
Starší žáci skupina BLACK / Kč 2x 4.600,-
Starší žáci skupina WHITE / 2x 4.400,-
Starší žákyně  / Kč 2x 4.600,-
Dorostenci “A”/ Kč 2x 4.600,-
Dorostenky / Kč 2x 4.600,-
Dorostenci “B” / Kč 2x 4.400,-
Junioři “A” / Kč 2x 4.600,-
Juniorky / Kč 2x 2.800,- (jeden trénink týdně)
Junioři “B” / Kč 2x 4.400,-
Muži (ročníky 1998 a starší) / Kč 2x 3.500,- (včetně 500,- hráčská licence)
Muži „B“ (ročníky 1998 a starší) / Kč 2x 4.500,-
Muži „C“ + „D“ (ročníky 1998 a starší) / Kč 5.000,-
Ženy (ročníky 1998 a starší)/ Kč 2x 2.800,- (jeden trénink týdně)

Při nedodržení termínů splatností se hráč/hráčka vystavuje nebezpečí vyloučení z tréninků.

Sourozenecká sleva

2 děti celková sleva 1200 Kč
3 děti celková sleva 1800 Kč

Splatnost příspěvků

Roční varianta do 30. září 2017

Pololetní data splatnosti 30. září 2017 a 31. ledna 2018

Jsme si vědomi, že někdy mohou přijít horší časy a rádi vám vyjdeme vstříc prodloužením splatnosti nebo splátkovým kalendářem. Prosíme o včasné informování.

Sponzorské dary a partnerství

Pokud se rodičovi nebo hráči, podaří jeho aktivním přístupem získat pro klub partnera, který klub podpoří finančně, či čerpáním služeb, bude mu odečtena, prominuta nebo doplacena částka, která odpovídá 10% z hodnoty podpory pro klub BA. Příklad. Sponzorský dar 50.000,- Kč od zdroje rodiče znamená slevu 5.000,- Kč na příspěvcích.

4. Zdravotní prohlídky

Každý registrovaný sportovec je povinen projít každý rok prohlídkou lékaře. Postačí potvrzení od praktického lékaře – ale pozor na formulář od ministerstva zdravotnictví (stáhněte si ZDE). Někteří praktičtí lékaři však nechtějí prohlídku vydat a je třeba navštívit sportovního lékaře.

 

5. Tréninky

Tréninky jsou zahájeny v pondělí 4. září a ukončeny ve středu 20. června 2018 (Halové tréninky končí první týden v květnu a po týdenní pauze se začíná s venkovní letní přípravou). Navazuje turnaj 21. 6. – 24. 6. turnaj OPEN GAME v Brně. Tréninky během školního roku probíhají pouze ve dnech školního vyučování. Rozpis tréninků jednotlivých kategorií je zveřejněn na webu v sekci „KLUB“.

Tréninky na Letňanech budou probíhat stále na naší zadní hale. Nově zde však odehrajeme i některé turnaje. Kondiční tréninky budou nově probíhat v sálu (vpravo za vstupem do BB Arény) a některé na ZŠ Fryčovická.

Trenéři si vyhrazují právo zařadit další tréninky a teambuildingové akce dle jejich představ. O termínech a časech budou vždy emailem kontaktovat rodiče hráčů.

 

6. Harmonogram sezóny + prázdniny

28. a 29. 9. 2017 (Den České státnosti) – čtvrtek, pátek – NETRÉNUJEME (výjimkou mohou být skupiny, které čekají následující víkend zápasy, bude upřesněno trenérem)
26. – 27. 10. 2017 (podzimní prázdniny) – čtvrtek, pátek – NETRÉNUJEME
17. 11. 2017 (Den boje za svobodu a demokracii) – pátek – NETRÉNUJEME
18. 12. 2017 – 3. 1. 2018 (Vánoční prázdniny) – NETRÉNUJEME
4. 1. 2018 – čtvrtek – zahájení tréninků
6. 1. 2017 – KLUBOVÝ DEN BA – Aréna Sparta – focení všech týmů
2. 2. 2018 (pololetní prázdniny) – pátek – NETRÉNUJEME
12. – 18. 2. 2018 (jarní prázdniny) – pondělí – neděle – NETRÉNUJEME
29. – 2. 4. 2018 (Velikonoční prázdniny) – čtvrtek – pondělí – NETRÉNUJEME
1. 5. 2018 (Svátek práce) – úterý – NETRÉNUJEME
6. 5. 2018 (Oficiální ukončení soutěží ČFBU)
7. – 13. 5. 2018 (Týdenní organizační přestávka) – NETRÉNUJEME
18. – 20. 5. 2018 (víkendové soustředění nových tréninkových skupin) pátek – neděle
21. – 24. 6. 2018 (Hummel Open Game Brno)
2. – 7. 7. 2018 (1. příměstský kemp v Letňanech) – kategorie 2006 a mladší
11. – 18. 8. 2018 (1. termín soustředění) – více ZDE.
18. – 25. 8. 2018 (2. termín soustředění) – více ZDE.
27. 8. – 31. 8. 2018 (2. příměstský kemp v Letňanech) – kategorie 2006 a mladší

7. Schůzky rodičů a trenérů (podle tréninků)

Upřesní si sami trenéři.

8. Rodičovské tréninky

Na základě vaší spokojenosti budeme pokračovat v rodičovském tréninků. Tréninky se budou konat každý týden vždy v neděli od 19:30 – 21:00. Hlásit se můžete individuálně na emailu jiri@blackangels.cz. Již teď máme skupinu cca 20 rodičů, kteří se schází, ale prostor pro další jistě je.

Začínáme tréninkem 10. 9. 2017 od 19:30 na Letňanech.

Informace o změnách v trénincích, rozpisech soutěží, výsledcích, turnajích a zkrátka celém dění v klubu sledujte na internetových stránkách www.blackangels.cz.

Výkonný výbor klubu dne 15. 8. 2017

divider